Het rijexamen

Het praktijkexamen wordt afgenomen door het CBR.  Je rijdt het examen in je vaste lesauto. Het examen duurt in totaal 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met de examinator en voor de toelichting op de uitslag na het examen. Het examen zelf is opgebouwd uit een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet oplezen op een afstand van minimaal 25 meter. Vervolgens zal de examinator jou een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit laten voeren aan de auto.

Dan begint de rit! De examinator zal je beoordelen op vastgestelde examenonderdelen, zoals in-, en uitvoegen, gedrag op kruispunten, bijzondere manoeuvres enz. De onderdelen worden weer gekoppeld met onderwerpen als kijkgedrag, snelheid, plaats op de weg, sociaal gedrag en milieu. Tevens zul je een deel van de examenrit zelfstandig moeten rijden. Dit kan bijvoorbeeld met het navigatiesysteem, clusteropdrachten of orientatiepunten. Na de rit zal de examinator de uitslag direct bekend maken en een toelichting geven.

Wat neem je mee?

Geldig identiteitsbewijs, oproepformulier, eventueel toetsformulier (alleen na rijden van tussentijdse toets) en een zelfreflectieformulier (krijg je van je instructeur).

Geslaagd of gezakt!

Als je bent geslaagd, zal het CBR dit elektronisch verzenden naar het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister (CRB). En dan kan jij met je legitimatiebewijs en één pasfoto bij de gemeente waar je bent ingeschreven je rijbewijs aanvragen. Je kunt het rijbewijs 5 werkdagen na aanvraag ophalen of via spoed-aanvraag de volgende dag (tegen betaling van extra kosten).

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke examenonderdelen je onvoldoende beheerst.Daarna kun je in overleg met je rij-instructeur de benodige rijlessen plannen en/of opnieuw examen aanvragen.